Bài 4. Một số axit quan trọng

Trương Nguyệt Băng Băng

Cho khí SO3(đktc) tác dụng vs 0,5l dd NaOH 3M. Tính VSO3 để tạo ra muối axit và tính CM muối sau p.ứng

Hoàng Lê Bảo Ngọc
9 tháng 9 2016 lúc 15:21

NaOH dư hay vừa đủ vậy bạn? 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN