Bài 1: Đại lượng tỷ lệ thuận

Contrim Đẹptrai

cho biết y,x là hai đại lượng tỉ lệ thuận điền vào ô trống

x 3 6 9
y 2 8

giúp mik vs mik có chỗ chưa hỉu

Nguyễn Ngọc Linh
4 tháng 11 2019 lúc 15:51

Ta có: \(\frac{x}{y}=\frac{3}{2}\)

Ở cột 2: \(\frac{6}{y}=\frac{3}{2}\Rightarrow y=6:\frac{3}{2}=4\)

Ở cột 3: \(\frac{9}{y}=\frac{3}{2}\Rightarrow y=9:\frac{3}{2}=6\)

Ở cột 4: \(\frac{x}{8}=\frac{3}{2}\Rightarrow x=8.\frac{3}{2}=12\)

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
4 tháng 11 2019 lúc 18:25

Ta có: x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên \(y=k.x\)

Mà theo đề bài \(x=3\)\(y=2.\)

\(\Rightarrow2=k.3\)

\(\Rightarrow k=2:3\)

\(\Rightarrow k=\frac{2}{3}.\)

Từ đó ta sẽ tìm được x và y trong bảng sau:

x 3 6 9 12
y 2 4 6 8

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)