Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

nguyễn ngọc thúy vi

Bạn hãy tìm hiều về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ. Nhận xét về vai trò thống nhất của hai người đối với triều đình Việt Nam.( trình bày ngắn gọn)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN