Nguyễn Thị Thu Huyền
9 tháng 4 2017 lúc 10:43

bài này gần như là của lớp 6

Bình luận (0)
nhok họ hoàng
28 tháng 11 2017 lúc 16:56

đúng nhưng đây đã nâng cao hơn và cx là dạng bồi giỏi của lớp 7

tui nhớ hình như là vậy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN