Đề kiểm tra 1 tiết - Địa lí lớp 11

Nhã Uyên

Tại sao bảo vệ môi trường đòi hỏi sự chung tay của thế giới. Giúp em với ạ em cần gấp

Lê Thị Hồng Vân
Lê Thị Hồng Vân 25 tháng 10 2019 lúc 21:11

Tất cả các quốc gia trên thế giới đều hưởng một bầu không khí chung. Các hoạt động sản xuất của các ngành trên mỗi quốc gia đều tác động đến môi trường, lấy từ môi trường những thứ tốt đẹp nhưng lại thải các chất vô cùng đọc hại ra môi trường làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung của thế giới. Các quôc gia trên thế giới có nước có công nghệ phát triển có nước có công nghệ kém phát triển nên việc xử lí các chất độc hại phải hợp tác với nhau để giải quyết vì môi trường là của chung. Các vấn đề môi trường nhìn chung đều có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia như hiệu ứng nhà kính, lỗ thủng tầng ô dôn, mưa axit, ô nhiễm nguồn nước sông, hiển...

=>Vì vậy, việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của thế giới.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN