Vẽ kĩ thuật

Trần Phan Gia Luật

So sánh TRÌNH TỰ ĐỌC bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.

Ai giúp mình với mình tick và follow cho!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN