Chương I- Động học chất điểm

Trên một đường thẳng có 2 điểm A và B cách nhau 1095m. Lúc t = 0, 1 ô tô đi qua cđtndđ đi qua A với v ban đầu là 4m/s và gia tốc 0,2m/s2. Sau đó 1', tại B, xe mấy cđtcdđ cùng chiều ô tô với v ban đầu 4m/s và gia tốc 0,1m/s2.

Tìm thời điểm và vị trí gặp nhau của 2 xe. Viết pt vận tốc thời gian của 2 xe.

Vũ Huy Bách
Vũ Huy Bách 24 tháng 10 2019 lúc 16:41

Bạn ơi " cđtndđ " và " cđtcdđ " là gì thế ?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN