Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Linh nè

phân biệt trang web và website

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 17 tháng 10 2019 lúc 19:27

Khác nhau:+khác nhau về chữ cái,số lượng từ.

+Trang web là trang web,website là website.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 17 tháng 10 2019 lúc 19:47

Phân biệt tran web và website :

WEBSITE TRANG WEB (WEB PAGE)
Trong văn nói hàng ngày Khi ai đó nói với bạn là “vào trang web A mà xem, vào trang web B mà tìm,…” thì ý của họ là hãy truy cập vào tên miền A, tên miền B – khái niệm trang web ở đây chính là website ⇒ Khi nói đến website là nói đến tổng thể trang web, lấy tên của website (tên miền) để gọi Nếu họ nói với bạn là “xem thông tin đấy ở trang giới thiệu, lấy số điện thoại ở trang liên hệ” thì trang giới thiệu hoặc liên hệ ở đây chính là một web page. ⇒ Khi nói đến trang web tức là nói đến một trang nội dung cụ thể của website – gắn liền với một URL riêng biệt.
Kích thước Website thường bao gồm nhiều trang web con được liên kết với nhau thông qua các đường link. Web page là một trang con trong website.
Nội dung Một website có thể chứa nhiều thông tin dành cho nhiều người cho nhiều mục đích và nhu cầu khác nhau. Một trang web chỉ phục vụ cho một mục đích và/hoặc một nhu cầu cụ thể.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN