Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Lê Thị Thu Hà

hòa tan 3,9g 1 kim loại kiềm vào 500ml nước dư thu được dd X và 1,12 lít khí ở đktc . xác định tên kim loại kiềm và tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dd X

Lê Thu Dương
Thiếu tướng -
17 tháng 10 2019 lúc 12:38

2R + 2xH2O ---------> 2R(OH)x +x H2

n H2=\(\frac{1,12}{22,4}=0,05\) mol

theo ptpu ta có n \(_R=\frac{2}{x}n_{H2}=\frac{0,1}{x}\left(mol\right)\)

suy ra MR=\(3,9:\frac{0,1}{x}=\frac{3,9x}{01}=39x\left(g\right)\)

Ta có

x=1=> M =39(Kali)

x=2--->M=78(loại

vậy kim loại đó là kali

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
17 tháng 10 2019 lúc 18:18
https://i.imgur.com/cdXMD5N.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
17 tháng 10 2019 lúc 21:53
https://i.imgur.com/rHrAAJU.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN