Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Binh Vĩ Mã

thư điện tử có nhũng dạng nào

Nguyễn Huyền Trâm
Nguyễn Huyền Trâm 16 tháng 10 2019 lúc 20:23

1. Thư điện tử là gì?

Thư điện tử Là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử

* Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử

Chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, một người có thể gửi đồng thời cho nhiều người khác, có thể gửi kèm tệp….

2. Hệ thống thư điện tử

* Các bước gửi thư truyền thống:

1. Người bỏ thư đã có địa chỉ chính xác của người nhận vào thùng thư.

2. Nhân viên bưu điện tại Hà Nội tập hợp mọi thư cần gửi vào thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thư được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh qua hệ thống vận chuyển của bưu điện.

4. Nhân viên bưu điện tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến tay người nhận.

* Quá trình thực hiện gửi thư điện tử:

Các máy chủ được cài đặt phần mềm quản lí thư điện tử, được gọi là máy chủ điện tử, sẽ là bưu điện, còn hệ thống vận chuyển của bưu điện chính là mạng máy tính. Cả người gửi và người nhận đều sử dụng máy tính với các phần mềm thích hợp để soạn và gửi, nhận thư.

Hoạt động 3: Mở tài khoản thư điện tử?

3. Mở tài khoản, gửi và nhận thư điện tử

a. Mở tài khoản thư điện tử.

* Sử dụng yahoo, google, … để mở tài khoản điện tử

* Cung cấp 1 hộp thư điện tử trên máy chủ điện tử.

* Cùng với hộp thư , người dùng có tên đăng nhập và mật khẩu dùng để truy cập thư điện tử. Hộp thư được gắn với một địa chỉ thư điện tử.

Một hộp thư điện tử có địa chỉ như thế nào?

<Tên đăng nhập>@<Tên máy chủ lưu hộp thư>..

Ví dụ:

hongxuan@yahoo.com

telong@math.ac.vn

trungkien.717.@gmail.com

b. Nhận và gửi thư

Các bước truy cập vào hộp thư điện tử.

1. Truy cập trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử.

2. Đăng nhập vào hộp thư điện tử bằng cách gõ tên đănh nhập (tên người dùng), mật khẩu rồi nhấn Enter (Hoặc nháy vào nút đăng nhập).

Chức năng chính của dịch vụ thư điện tử:

- Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư.

- Mở và đọc nội dung của một bức thư cụ thể.

- Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người.

- Trả lời thư.

- Chuyển tiếp thư cho một người khác.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN