Bài 9: Bản vẽ chi tiết

Ly Nguyễn Khánh

bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp đều có trình tự đọc nhất định vậy tại sao ta phải đọc theo trình tự ấy

mai mk kiểm tra rùi gấp lắm


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN