Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Như Trần

Làm ơn đừng chép mạng nhé! Trước khi lên đây hỏi thì mình cũng tra rồi, không hiểu nên mới đăng lên.

Hỗn hợp X chứa một oxit sắt; 0,02 mol Cr2O3 và 0,04 mol Al. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,896l SO2 (đktc). Phần 2 tác dụng vừa đủ 250ml dd HCl 1M thu được dd Z và 0,336l H2 (đktc). Dung dịch Z tác dụng tối đa x mol NaOH thu được 6,6g hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra trong môi trường không có oxi. Tính x.

Fɑɭυ
Fɑɭυ 16 tháng 10 2019 lúc 12:27

Bài cô cho hả m, để t thử sức đã :)) Nguyễn Trần Nhã Anh

Bình luận (0)
Hung nguyen
Hung nguyen 16 tháng 10 2019 lúc 9:41

Trên mạng có vậy thì đọc bài giải trên mạng thấy chỗ nào không hiểu hỏi đi tui giải thích cho.

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 16 tháng 10 2019 lúc 11:46

bạn cứ lên đấy xem có gì ko hiểu mình giải thích cho

Bình luận (0)
Cook Adam
Cook Adam 16 tháng 10 2019 lúc 18:16

Chuyên đề mở rộng dành cho HSGChuyên đề mở rộng dành cho HSG

=>x=0,28

Nguồn: Internet

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hạ Anh

B5: Đem hòa tan hết hỗn hợp Y gồm sắt (II) cacbonat, Magie oxit ,sắt (II) oxit và Magie cacbonat ( trong đó số mol mỗi muối cacbonat bằng số mol oxit kim loại tương ứng) trong dung dịch axit sunfuric 9,8% vừa đủ thì thu được dung dịch Z. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sắt (II) sunfat có trong dung dịch Z. Biết trong dung dịch Z nồng độ phần trăm của dung dịch magie sunfat bằng 3,76%. B6: Hỗn hợp khí X gồm metan, Axetilen và Hidro thu được khi thực hiện phản ứng nhiệt phân Metan ở nhiệt độ cao ( 1500°C có xúc tác) đem đốt cháy hoàn toàn, Sau khi phản ứng kết thúc thu được 26,4g CO2. Hãy tính khối lượng hỗn hợp X đã đem đi đốt. B7. Cho 1 hỗn hợp X gồm MgCO3, BaCO3, MgCl2 tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 20% thu được khí A và dung dịch B. cho dung dịch B tác dụng với NaOH vừa đủ thu được kết tủa và dung dịch C .lọc kết tủa, rửa sạch , sấy khô rồi đem nung đến khối lượng không đổi ,thu được 0,6 gam chất rắn. Cô cạn nước lọc thu được 3,835 gam chất rắn. nếu cho khí A vào bình đựng 500ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M thì thu được 0,5 g kết tủa. a. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. b. Tính khối lượng m gam dung dịch HCl 20% đã dùng. ( Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN