Bài 13. Công cơ học

Lê Thị Ngọc Linh

một người đi xe máy xuất phát từ A đến B, trên nửa đoạn đg đầu đi vs vtốc V1 không đổi, nửa đoạn đg sau đi vs vtốc V2 không đổi. Một ô tô xuất phát từ B về A, trong nửa thời gian đầu đi vs vtốc V1 = 20 km/h, nữa thời gian sau đi vs vtốc V2 = 60 km/h. Nếu xe ô tô xuất phát muộn hơn 30 phút so vs người đi xe máy, thì xe ô tô đến A và người đi xe máy đến B cùng lúc. Tính VTB của mỗi xe

Hung nguyen
Hung nguyen 16 tháng 10 2019 lúc 9:59

Vận tốc trung bình của xe máy là:

\(v_{xmtb}=\frac{AB}{t_{1xm}+t_{2xm}}=\frac{AB}{\frac{AB}{2v_1}+\frac{AB}{2v_2}}=\frac{AB}{\frac{AB}{2.20}+\frac{AB}{2.60}}=30\)(km/h)

Vận tốc trung bình của oto là: \(v_{ototb}=\frac{AB}{t_{oto}+t_{oto}}=\frac{20t_{oto}+60t_{oto}}{2t_{oto}}=40\)(km/h) PS: "Nếu xe ô tô xuất phát muộn hơn 30 phút so vs người đi xe máy, thì xe ô tô đến A và người đi xe máy đến B cùng lúc" Đoạn này cho vô đề bài làm gì thế? Bị thừa rồi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN