Bài 13. Công cơ học

Lê Thị Ngọc Linh

một người đi xe máy xuất phát từ A đến B, trên nửa đoạn đg đầu đi vs vtốc V1 không đổi, nửa đoạn đg sau đi vs vtốc V2 không đổi. Một ô tô xuất phát từ B về A, trong nửa thời gian đầu đi vs vtốc V1 = 20 km/h, nữa thời gian sau đi vs vtốc V2 = 60 km/h. Nếu xe ô tô xuất phát muộn hơn 30 phút so vs người đi xe máy, thì xe ô tô đến A và người đi xe máy đến B cùng lúc. Tính VTB của mỗi xe

Hung nguyen
16 tháng 10 2019 lúc 9:59

Vận tốc trung bình của xe máy là:

\(v_{xmtb}=\frac{AB}{t_{1xm}+t_{2xm}}=\frac{AB}{\frac{AB}{2v_1}+\frac{AB}{2v_2}}=\frac{AB}{\frac{AB}{2.20}+\frac{AB}{2.60}}=30\)(km/h)

Vận tốc trung bình của oto là:
\(v_{ototb}=\frac{AB}{t_{oto}+t_{oto}}=\frac{20t_{oto}+60t_{oto}}{2t_{oto}}=40\)(km/h)
PS: "Nếu xe ô tô xuất phát muộn hơn 30 phút so vs người đi xe máy, thì xe ô tô đến A và người đi xe máy đến B cùng lúc" Đoạn này cho vô đề bài làm gì thế? Bị thừa rồi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phi Nhung

Câu 1: Một cái búa có trọng lượng 200N được nâng lên cao 0,5m. Công của lực nâng búa là:
A. 200J
B. 100J
C. 10J
D. 400J

Câu 2: Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang. Tới B họ đổ hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe không đi theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về. Câu trả lời nào sau đây là đúng?
A. Công ở lượt đi bằng công ở lượt về vì đoạn đường đi được như nhau.
B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về.
C. Công ở lượt về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn.
D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng thì đi chậm hơn.

Câu 3: Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là
A.1J
B. 0J
C. 2J
D. 0,5J

Câu 4: Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng một vật lên cao 5m với một lực kéo ở đầu dây tự do là 160N. Hỏi người công dân đó đã thực hiện một công bằng bao nhiêu?

Câu 5: Một người đi xe đạp đạp đều từ chân dốc lên đỉnh dốc cao 5m. Dốc dài 40m. Tính công do người đó sinh ra. Biết rằng lực ma sát cản trở xe chuyển động trên mặt đường là 20N, người và xe có khối lượng là 60kg?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN