Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Lê Nguyễn Ngọc Trâm

So sánh thư truyền thống và thư điện tử

híp
13 tháng 10 2019 lúc 15:12

-Giống nhau: Cùng đều truyền tải thông tin, thể hiện tình cảm -Khác nhau: + Thư truyền thống viết bằng tay, thay vì viết thư bằng giấy mực và bút thì người gửi chỉ cần gõ chữ từ bàn phím của máy tính và biết dùng một phần mềm thư điện tử. + Vận tốc truyền thư điện tử chỉ vài giây đến vài phút và chi phí rất nhỏ không đáng kể so với gửi qua đường bưu điện. + Khối lượng gửi và nhận thư điện tử có thể nhiều hơn thư bưu điện rất nhiều lần + Dùng thư điện tử thì bất kỳ lúc nào cũng có thể mở phần mềm thư điện tử ra đọc nên tiện lợi hơn là việc phải bỏ thư ở các thùng thư

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN