Bài 9 : Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Lý Ngọc Thư

Bộ máy nhà nước thời Lý có điểm gì giống và khác so với thời Ngô-Đinh-Tiền Lê

Hồ Nguyễn Kiều Trinh
Hồ Nguyễn Kiều Trinh 10 tháng 3 2020 lúc 20:18

So sánh Bộ máy nhà nước thời Lý và bộ máy nhà nước thời Tiền Lê:

* Nhà Tiền Lê : +) Trung ương : -Vua đứng đầu : Nắm giữ mọi quyền hành về quân sự và dân sự . - Giúp vua việc nước có Thái sư , Đại sư : quan đầu triều và nhà sư có tiếng - Quan văn , võ +) Địa phương : - Được chia ra làm 10 lộ - Dưới lộ có phủ và châu * Nhà Lý : +) Trung ương : - Vua đứng đầu : nắm giữ mọi quyền hành , đi theo chế độ cha truyền con nối - (Khác với nhà Tiền Lê, nhà Lý ko có Thái sư và Đại sư nằm trong bộ máy trung ương) Dưới vua là quan văn , võ :giúp việc cho vua . Đều do vua cử người thân cận đảm nhiệm . +) Địa phương : - Được chia thành 24 lộ, tri phủ và tri châu đứng đầu : Giao cho con cháu nhà vua hoặc đại thần cai quản . - (Khác với nhà Tiền Lê) Dưới lộ , phủ (châu) là huyện , hương , xã .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN