Bài 4. Sự rơi tự do

Ngôn Hy

1.Sự rơi tự do là gì ? Các đặc điểm của sự rơi tự do. Sự rơi tự do và sự rơi của các vật trong không khí có gì khác nhau ?

2.Để xác định vị trí của một vật trong không gian và xác định thời gian trong chuyển động cần thực hiện những yêu cầu gì ?

3.Tính tương đối của chuyển động làm gì và chỉ rõ tính tương đối của chuyển động. Cho VD minh họa.

4.Nêu định nghĩa :

a/Chuyển động thẳng đều,chuyển động thẳng biến đổi đều ,chuyển động nhanh dần đều, chuyển động chậm dần đều , chuyển động tròn,chuyển động tròn đều.

b/Viết công thức vận tốc , gia tốc của các loại chuyển động .

Ai đó giúp em vớiiiiiiiii😭😭😭😭

Nguyễn Thị Thanh Ngọc
12 tháng 10 2019 lúc 22:15

1.Sự rơi tự do là sự rơi của các vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

- Đặc điểm của sự rơi tự do: + Có phương thẳng đứng

+Có chiều từ trên xuống đất

+ Là chuyển động thẳng nhanh dần đều

+Không vận tốc

-Khác nhau :+Sự rơi của các vật trong không khí là do sức cản của không khí

+Sự rơi tự do là do dưới tác dụng của trọng lực

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
12 tháng 10 2019 lúc 22:48

4. a.Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

-Chuyển động thẳng biến đổi đều có quỹ đạo là đường thẳng và độ lớn của vận tốc tức thời tăng(giảm) đều theo thời gian.

-Chuyển động nhanh dần đều là độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.

-Chuyển động chậm dần đều là độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian. -Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn. -Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và vật đi được những cung tròn bẳng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì. b.Công thức vận tốc: v=\(\frac{S}{t}\) ;v=\(\frac{\Delta S}{\Delta t}\) ;v=v0 +a\(\times t\) Gia tốc của các loại chuyển động: \(a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{v-v_0}{t-t_0}\) \(a_{ht}=\frac{v^2}{r}=r\times\omega^2\)
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN