Violympic toán 9

Sawada Tsuna Yoshi

cho hình vuông ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AD. Gọi E, F lần lượt là giao điểm của BN với MC và AC. Biết AB= 3Ocm Tính \(S_{BME}\)\(S_{ANF}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN