Chuyên đề 2: Tăng, giảm khối lượng

Nguyễn Thế Kỳ

Cho m gam Fe trong 200 ml CuSO4 cho đến khi dung dịch hết màu xanh, lấy Fe ra khỏi dung dịch, rửa sạch sấy khô, cân lại thì lấy khối lượng Fe tăng lên 1,6 gam. Vậy khối lượng sắt tham gia phản ứng và nồng độ CuSO4 là bao nhiêu?

~ GIÚP MÌNH VỚI Ạ!!!

~ Mình Cảm Ơn ạ!

Fɑɭυ
Fɑɭυ 9 tháng 10 2019 lúc 22:22

\(n_{Fe}=x\left(mol\right)\)

\(PTHH:Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\)

(mol) 1 1 1 1

(mol) 0,2 0,2 0,2 0,2

Theo đề bài ta có:

\(64x-56x=1,6\Rightarrow x=0,2\left(mol\right)\)

\(m_{Fe}=0,2.56=11,2\left(g\right)\)

\(C_{M_{CuSO_4}}=\frac{0,2}{0,2}=1\left(M\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN