Bài 4: Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

1.Thế nào là mâu thuẫn trong tiết học?

2.Phân biệt sự khác nhau giữa mâu thuẫn trong triết học và mâu thuẫn trong xã hội?

B.Trâm
9 tháng 10 2019 lúc 21:45

1.Thế nào là mâu thuẫn trong tiết học?

Mâu thuẫn là một chỉnh thể có 2 mặt đối lập nhau vừa thống nhất với nau vừa đấu tranh với nha.

2.Phân biệt sự khác nhau giữa mâu thuẫn trong triết học và mâu thuẫn trong xã hội?

Mâu thuẫn trong xã hội là sự mâu thuẫn tranh chấp diễn ra ở một nhóm người gồm 2 người trở lên ( 2 hay nhiều chỉnh thể)

Còn mâu thuẫn triết học là nó xảy ra ở 1 chỉnh thể và sự mâu thuẫn này có 2 tính chất đó là vừa đấu tranh với nhau và vừa thống nhất với nhau -> mâu thuẫn triết học giải thích cho khẳng định : mọi sự vật đều phát triển

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN