Cao Quỳnh Phương
25 tháng 2 2017 lúc 11:50

                              Giải 

Bán kính tấm biển báo và phần sơn màu đỏ là:

                      2,5 + 0,5 = 3 (dm)

Diện tích tấm biển báo và phần sơn màu đỏ là:

                     3 x 3 x 3,14 = 28,26 (dm2) 

Diện tích tấm biển báo là:

                     2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (dm2)

Diện tích phần sơn màu đỏ là:

                     28,26 - 19,625 = 8,635 (dm2)

                                       Đáp số" 8,635 dm2.       

Bình luận (0)
Trần Lê Nhi
26 tháng 2 2017 lúc 19:49

ĐÚNG 100% KO BẠN ?  

Bình luận (0)
Cao Quỳnh Phương
11 tháng 3 2017 lúc 15:29

Mình chắc chắn là 8,635 dm2 đúng. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN