Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

123 Thi

Nguyên tố X có tổng số hạt là 36 ở nhóm IIA

a) xác định tên X

b) cho 4.8g X hòa tan vào 200ml dd HCL (d=0.8g/ml) tính nồng độ phần trăm của dd sau phản ứng

diuhuyn
diuhuyn CTV 5 tháng 10 2019 lúc 10:24

Tham khảo:

undefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...