Bài 6: Bản vẽ các khối tròn

TỔ TỰ NHIÊN

Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng hính chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Nhõi
27 tháng 9 2019 lúc 16:07

*Trả lời:

-Hình trụ được tạo thành khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định.

-Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng là hình chữ nhật và hình chiếu cạnh có hình tròn.

Bình luận (1)
diuhuyn ngok ngkec
27 tháng 9 2019 lúc 18:04

Hình trụ được tạo thành như thế nào?
Khi cho 1 hình chử nhật quay quanh 1 cạnh của nó thì ba cạnh còn lại của hình chử nhật sẽ quét nên 1 hình gọi là hình trụ
Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?
- chiếu đứng thì có hình chữ nhật
- Chiếc cạnh có dạng hình tròn.

Bình luận (0)
Trần Thục Lê Ngân
30 tháng 9 2019 lúc 10:20

*Trả lời:

-Hình trụ được tạo thành khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định.

-Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng là hình chữ nhật và hình chiếu cạnh có hình tròn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN