Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Nguyễn Thị Khánh Linh

Cơ quan sinh dưỡng ( rễ, thân, lá ) có chức năng chính là ...............Cơ quan sinh sản ( hoa, quả, hạt ) có chức năng .....................

Cô Đơn Một Chú Mèo
Cô Đơn Một Chú Mèo 5 tháng 9 2016 lúc 23:01

Rễ-hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất cho cây.

Thân-Vật trung gian:Chứa bó mạch vận chuyễn chất hữu cơ,nước,muối khoáng đi nuôi cây.

Lá-Giúp cây quang hợp và hô hấp.

Hoa-Với 1 số loài,nhụy hoa sẽ bay trong gió hay nhờ côn trùng để thụ phấn.Là để sinh sản.

Quả-Để ănhaha

Hạt-Nằm trong hoặc ngoài quả đối với các loại cây,rơi xuống tạo ra các cây non.

Học tốt^^

Bình luận (0)
Cô Đơn Một Chú Mèo
Cô Đơn Một Chú Mèo 5 tháng 9 2016 lúc 23:02

Rễ-hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất cho cây.

Thân-Vật trung gian:Chứa bó mạch vận chuyễn chất hữu cơ,nước,muối khoáng đi nuôi cây.

Lá-Giúp cây quang hợp và hô hấp.

Hoa-Với 1 số loài,nhụy hoa sẽ bay trong gió hay nhờ côn trùng để thụ phấn.Là để sinh sản.

Quả-Để ănhaha

Hạt-Nằm trong hoặc ngoài quả đối với các loại cây,rơi xuống tạo ra các cây non.

Học tốt^^

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Ngọc
Nguyễn Hồng Ngọc 4 tháng 1 2017 lúc 16:24

Cơ quan sinh dưỡng ( rễ, thân, lá ) có chức năng chính là nuôi dưỡng cây

Cơ quan sinh sản ( hoa, quả, hạt ) có chức năng chính là duy trì và phát triển nòi giống

thanghoa

Bình luận (0)
trần vân hà
trần vân hà 30 tháng 1 2017 lúc 20:21

*chức năng chính của cơ quan sinh dưỡng là nuôi dưỡng cây.

*còn chức năng chính của cơ quan sinh sản là giúp cho cây duy trì và phát triển nòi giốngvui

Bình luận (0)
Nghĩa
Nghĩa 4 tháng 1 2017 lúc 12:13

cơ quan sinh dưỡng có chức năng chính là nuôi dưỡng cây

cơ quan sinh sản có chức năng chính là giúp cho cây duy trì và phát triển nòi giống.okthanghoavui

Bình luận (0)
Vũ Duy Hưng
Vũ Duy Hưng 4 tháng 1 2017 lúc 22:25

Bạn tham khảo nhé:

1. Cơ quan sinh dưỡng:

- Rễ: Hút, hấp thụ nước và muối khoáng từ đất cung cấp cho lá

- Thân:

+ Nhờ mạch gỗ vận chuyển nước + muối khoáng theo dòng đi lên

+ Nhờ mạch rây vận chuyển chất hữu cơ là do lá chế tạo đến các bộ phận khác theo dòng đi xuống.

- Lá: Chế tạo chất hữu cơ thông qua quang hợp. Trao đổi khí và hơi nước. Hô hấp tạo ra năng lượng.

2. Cơ quan sinh sản:

- Hoa: Sinh sản (thụ phấn, thụ tinh)

- Quả: Bảo vệ và góp phần phát tán hạt

- Hạt: Bảo vệ phôi này mầm thành cây mới

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN