Bài 2: Hình chiếu

hoàng nguyên phương

Nêu 3 hướng chiều khi chiếu vật thể lên 3 mặt phẳng chiếu, chiếu đứng, chiếu băng,chiếu cạnh

Trúc Giang
25 tháng 9 2019 lúc 5:19

- Hình chiếu đứng có hướng từ trước tới

- Hình chiều bằng có hướng từ trên xuống

- Hình chiếu cạnh có hướng từ trái sang

Bình luận (0)
Trần Thục Lê Ngân
30 tháng 9 2019 lúc 10:20

- Hình chiếu đứng có hướng từ trước tới

- Hình chiều bằng có hướng từ trên xuống

- Hình chiếu cạnh có hướng từ trái sang

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Chí Nguyên
25 tháng 12 2019 lúc 10:45

Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới

Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống

Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN