Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Thu Hien Tran

Rút gọn biểu thức 1. \(D=\sqrt{5}-\sqrt{13-4\sqrt{9-4\sqrt{5}}}\)

2. \(B=2\sqrt{125}+\sqrt{\left(1-\sqrt{5}\right)^2}-\frac{4}{\sqrt{5}+1}\)

3.\(C=\frac{2}{\sqrt{3}+1}-\frac{1}{\sqrt{3}-2}+\frac{12}{\sqrt{3}+3}\)

Nguyễn Việt Lâm
24 tháng 9 2019 lúc 18:51

\(D=\sqrt{5}-\sqrt{13-4\sqrt{\left(\sqrt{5}-2\right)^2}}=\sqrt{5}-\sqrt{13-4\left(\sqrt{5}-2\right)}\)

\(=\sqrt{5}-\sqrt{21-4\sqrt{5}}=\sqrt{5}-\sqrt{\left(2\sqrt{5}-1\right)^2}\)

\(=\sqrt{5}-2\sqrt{5}+1=1-\sqrt{5}\)

\(B=10\sqrt{5}+\left|1-\sqrt{5}\right|-\frac{4\left(\sqrt{5}-1\right)}{\left(\sqrt{5}+1\right)\left(\sqrt{5}-1\right)}\)

\(=10\sqrt{5}+\sqrt{5}-1-\sqrt{5}+1=10\sqrt{5}\)

\(C=\frac{2\left(\sqrt{3}-1\right)}{\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right)}+\frac{2+\sqrt{3}}{\left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right)}+\frac{12\left(3-\sqrt{3}\right)}{\left(3+\sqrt{3}\right)\left(3-\sqrt{3}\right)}\)

\(=\sqrt{3}-1+2+\sqrt{3}+2\left(3-\sqrt{3}\right)=7\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đào Ngọc Quý

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN