Địa lý dân cư

Phạm Thị Hà Ly

Giusp mình với.Làm giúp mik giống như bản báo cáo nha. Cảm ơn nhiều

Truyền thông về dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Chủ đề: Tình trạng buôn bán trẻ em ở Việt Nam

Hiện trạng vấn đề:......................................

Nguyên nhân:.....................................................

Hậu quả :............................................

Giair pháp:...............................................

Học sinh cần làm gì?:.............................................

Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 23 tháng 9 2019 lúc 5:24

Hiện trạng vấn đề: Ngày càng gia tăng

Nguyên nhân: Do ý thức của con người, chưa biết quyền về trẻ em.

Hậu quả : Trẻ em mất đi nhiều, làm đất nước suy giảm.

Giaỉ pháp: Cải tạo,cấm những hành vi buôn bán trẻ em.

Học sinh cần làm gì?: Bảo vệ bản thân, biết đề phòng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN