Kiều ở lầu Ngưng Bích- Nguyễn Du

Truong Minh Tuan

cho câu chủ đề : " Trong hoàn cảnh thực tại , Kiều là người đáng thương nhất vậy nhưng nàng vẫn quên đi nỗi niềm của mình mà lo nghĩ cho người khác " . Hãy triển khai câu chủ đề đó thành đoạn văn


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN