Hướng dẫn soạn bài Truyện An Dương, Mỵ Châu và Trọng Thủy

Lâm Thị Hoàng Vy

Viết 1 đoạn văn khoảng 10 đến 15 câu trình bày suy nghĩ của em về bài học rút ra từ An Dương Vương

giúp em với ạ


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN