Địa lý tự nhiên

Shino Asada

20. Biết diện tích đất liền nước ta là 331212km\(^2\) dân số năm 2014 là 91 triệu người. Vậy mật độ dân số trung bình nước ta năm 2014 là:

A. 274 người/km\(^2\)

B. 275 người/km\(^2\)

C. 273,8 người/km\(^2\)

D. 273,9 người/km\(^2\)

Cô Bé Bạch Dương
Cô Bé Bạch Dương 19 tháng 9 2019 lúc 20:05

B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN