BÀI 2. Chất

Ha Linh Trân

Tách chất ra khỏi hỗn hợp: nước đường chanh,trà sữa,trà đá,canhcua


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN