§1. Hàm số

cuibapnon

Có bao nhiêu giá trị của tham số m thuộc đoạn [-3;3] để hàm số f(x)= (m+1)x + m-2 đồng biến trên R

diuhuyn
diuhuyn CTV 11 tháng 9 2019 lúc 21:13

f(x) DB => m+1>0; m>-1 =>m={0;1;2;3} co 4 giá trị nguyên của tham số m; f(x) đồng biến trên R

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN