Bài 5. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Lâm Thị Hoàng Vy

Bài 3 /sgk 21

Căn cứ vào các múi giờ, hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam, biết rằng ở thời điểm đó, giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31-12

diuhuyn
diuhuyn CTV 11 tháng 9 2019 lúc 21:17

Việt Nam nằm ở múi giờ số 7 và có giờ sớm hơn giờ GMT.

⟹ Vì vậy, lúc giờ GMT là 24 giờ ngày 31/12 thì Việt Nam là: 24 +7= 7 giờ ngày 1/1.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 12 tháng 9 2019 lúc 4:51

Cách 1

Ta có công thức:

Tm = To + m

Trong đó: Tm : giờ cùa múi m

To: giờ GMT

m: số thứ tự múi

- Giờ GMT đang là 24h ngày 31-12 cùng là 0h ngày 1 — 1. Việt Nam ở múi giờ số 7, giờ đến sớm hơn giờ GMT 7h,

nên ta có: T7 = 0 + 7 = 7h.

- Vậy ở Việt Nam lúc đó là 7h ngày 1 - 1.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 12 tháng 9 2019 lúc 4:54

Cách 2 :

Việt Nam thuộc múi giờ + 7.

Nếu GMT đang là 24h thì ở Việt Nam đang là:

(24 + 7) - 24 = 7 (h)

Vậy khi đó ở Việt Nam đang là 7h và vào ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN