Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Linda Linda

2)Trong những nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn cây có hoa?​​

​a) Cây xoài, cây ớt, cây đậu, cây hoa hồng.

​b) Cây cam, cây rau bợ, cây dương xỉ, cây rau cải.

​c) Cây táo, cây mít, cây cà chua, cây hoa loa kèn, cây hoa cúc.

​d) Cây cọ, cây dừa, cây hành, cây thông, cây bèo vảy ốc.

Không Một Ai
Không Một Ai 10 tháng 9 2019 lúc 19:54

a) Cây xoài, cây ớt, cây đậu. cây hoa hồng.

* chúc bạn học tốt*

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 10 tháng 9 2019 lúc 20:40

Nhóm A

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 12 tháng 9 2019 lúc 10:37

2)Trong những nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn cây có hoa?​​

​a) Cây xoài, cây ớt, cây đậu, cây hoa hồng.

​b) Cây cam, cây rau bợ, cây dương xỉ, cây rau cải.

​c) Cây táo, cây mít, cây cà chua, cây hoa loa kèn, cây hoa cúc.

​d) Cây cọ, cây dừa, cây hành, cây thông, cây bèo vảy ốc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN