Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Nguyễn Dũng

một xạ thủ bắn 1 phát đạn vào bia cách xa 510m. Từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn trúng mục tiêu là 2 giây. Vận tốc của âm thanh truyền trong không khí là 340m/s . Tính vận tốc của đạn

ngọc phạm
9 tháng 9 2019 lúc 20:48

Tóm tắt

V1=15/s

S1=6cm=0.06m

S2=2,4m

V2=?m/s

Giải

ta có thời gian xe đi 6cm là:

V1=S1/t suy ra t=S1/V1=0,06/15=1/250s

Thời gia viên đạn xuyên 2 thùng xe = thời gianxe đi đc quãng đường 6 cm.

Ta có vận tốc viên đạn bay là:

V2=S2/t=2,4/1/250=600m/s

vậy vận tốc viên đạn là 600m/s

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN