Kẻ Lạnh Lùng
15 tháng 2 2017 lúc 8:12

= 4004 nha

chúc bạn may mắn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho a là số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau, b là số lớn nhất có bốn chữ số.

 

Giá trị của biểu thức (a + b) : 3 là 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN