Ôn tập ngữ văn lớp 7

Phương Nguyễn Mai

Tìm 5 câu ca dao bắt đầu = từ "'thương thay"

Thảo Phương
Thảo Phương CTV 8 tháng 9 2019 lúc 14:08

1/- Thương thay hạt gạo trắng ngần Đã vo nước đục lại vần lửa rơm 2/- Thương thay thân phận con rùa Lên đình đội hạc xuống chùa đội bia 3/- Thương thay cây quế giữa rừng Cay nồng ai biết, ngát lừng ai hay 4/- Thương thay thân phận con tằm, Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ. 5/- Thương thay lũ kiến li ti, Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 8 tháng 9 2019 lúc 14:09

6/- Thương thay hạc lánh đường mây, Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi. 7/- Thương thay con cuốc giữa trời, Dầu kêu ra máu có người nào nghe. 8/- Thương thay cho gái quạt mồ Ghét thay cho gái lấy vồ đập săng !

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương 8 tháng 9 2019 lúc 16:40

- Thương thay thân phận con rùa, Trên đình đội hạc, dưới chùa đội bia. -Thương thay thân phận con tằm, Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ. -Thương thay lũ kiến tí ti, Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi . - Thương thay hạc lánh đường mây, Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi. -Thương thay con cuốc giữa trời Dẫu kêu ra máu có người nào nghe.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN