Chương II - Đường tròn

Thu Hien Tran

CHo nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Vẽ tiếp tuyến Ax, By trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB. GỌi M là điểm bất kỳ thuộc đường tròn. Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By lần lượt tại C, D

a, CMR đường tròn đường kính CD tiếp xúc với AB

b, Tìm vị trí của điểm M để hình thang ABCD có chu vi nhỏ nhất

c, Tìm vị tri của c, d để hình thang ABCD có chu vi bằng 14cm, biết AB= 4cm

Không Một Ai
1 tháng 9 2019 lúc 13:48

undefinedundefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN