Violympic toán 9

Sawada Tsuna Yoshi

Có ba vòi nước cùng chảy vào một cái bể.Nếu mở vòi thứ nhất và vời thứ hai cùng chảy trong 6 giờ thì đầy \(\frac{3}{5}\) bể.Nếu mở vòi thứ hai và vòi thứ ba cùng chảy trong 5 giờ thì đầy \(\frac{7}{12}\) bể.Nếu mở vòi thứ nhất và vòi thứ ba cùng chảy thì sau 9 giờ thì đầy \(\frac{3}{4}\) bể.Hỏi nếu cả ba vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy nước


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN