Căn bậc hai. Căn bậc ba

Hồ Hoàng Anh Toàn

\(\sqrt[3]{6\sqrt{3+10}}-\sqrt[3]{6\sqrt{3}-10}\)

Y
Y 20 tháng 8 2019 lúc 10:06

Sửa đề : \(\sqrt[3]{6\sqrt{3}+10}-\sqrt[3]{6\sqrt{3}-10}\)

\(=\sqrt[3]{\left(\sqrt{3}+1\right)^3}-\sqrt[3]{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}\)

\(=\sqrt{3}+1-\left(\sqrt{3}-1\right)=2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN