Ôn tập lịch sử lớp 7

Liên Vũ

Ăng-glô Xắc-xông

Phơ-răng

Tây Gốt

Đông Gốt

Là nước nào hiện nay?????

Giúp mình với

Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 15 tháng 8 2019 lúc 20:25

- Ăng-glô Xắc-xông là nước Anh hiện nay.

- Phơ-răng là nước Pháp hiện nay.

- Tây Gốt là nước Tây Ban Nha hiện nay. - Đông Gốt là nước Ý huện nay.

Bình luận (0)
kayuha
kayuha 15 tháng 8 2019 lúc 21:34

Ăng-glô Xắc-xông là nước Anh

Phơ-răng là nước Pháp

Tây Gốt là nước Tây Ban Nha

Đông Gốt là nước Ý

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 15 tháng 8 2019 lúc 23:33

Ăng-glô Xắc-xông : Anh

Phơ-răng : Pháp

Tây Gốt : Tây Ban Nha

Đông Gốt: Ý

Bình luận (0)
Xin Lỗi 1 Tình Yêu
Xin Lỗi 1 Tình Yêu 16 tháng 8 2019 lúc 8:03

- Ăng-glô-Xắc-xông: Vương Quốc Anh

- Phơ-răng : Pháp

- Tây Gốt: Tây Ban Nha

-Đông Gốt : I-TA-LI-A

^-^ HỌC TỐT ^-^

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN