NGUYỄN THẾ HIỆP
6 tháng 2 2017 lúc 18:30

bạn tự vẽ hình nhé:

xét tam giác ABC và tam giác AMN thấy có đặc điểm sau:

Tam giác AMN có đáy AM=1/3AB

chiều cao của tam giác AMN (đỉnh N) bị giảm một nửa so với tam giác ABC 

-> diện tích tam giác AMN giảm 3x2=6 lần so với tam giác ABC

-> diện tích tam giác AMN=36:6=6 (cm2)

Bình luận (0)
Đặng Châu Anh
11 tháng 1 2019 lúc 21:35

6cm2 có phải không các chế,phải thì hãy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN