Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Thu Hien Tran

P=\(\frac{x^2-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}-\frac{2x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}+\frac{2\left(x-1\right)}{\sqrt{x}-1}\)

a, Rút gọn P

b, Tìm giá trị nhỏ nhất của P

c, Tìm x để biểu thức Q=\(\frac{2\sqrt{x}}{P}\)

GIÚP MÌNH NHA!!!

💋Amanda💋
10 tháng 8 2019 lúc 15:56
https://i.imgur.com/325vaNR.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN