Nguyễn Thị Thu Hằng
4 tháng 2 2017 lúc 16:54

số đó là 954 vì 954:135=7 (dư 9 ) đúng đấy mình làm rồi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN