Violympic toán 6

Hồ Nguyễn Kiều Trinh

Số chính phương nhỏ hơn 1000? Gợi ý có 30 số

Ai nhanh mk tick cho

Tạ Khánh Linh
Tạ Khánh Linh 31 tháng 7 2019 lúc 19:20

0; 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81; 100; 121; 144; 169; 196; 255; 256; 289; 324; 361; 400; 441; 484; 529; 579; 625; 676; 729; 784; 841; 900; 961.

MK nghĩ là có 32 số cơ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN