Chủ đề 1. Luyện tập tổng hợp Hóa vô cơ phần 1

Hữu Đại

Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. a. Xác định số hạt mỗi loại và viết ký hiệu nguyên tử. b. Xác định ion được tạo thành nguyên tử X. c. So sánh năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của X với Na và Al. Câu 2: Nguyên tố R có Z = 24. a. Viết cấu hình electron của R và R 3+ dưới dạng chữ và ô. b. Xác định kim loại, phim kim hay khí hiếm. c. Nêu Vị trí trong bảng tuần hoàn và viết công thức oxit cao nhất của R . d. Nêu các bộ trị số có thể có của 4 số lượng tử đối với 2 electron 3d 2 của ion R 3+ . Câu 3: Biểu diễn sự hình thành liên kiết trong phân tử MgCl 2 và H 2 O. Câu 4: a) Cần bao nhiêu gam H 2 O và bao nhiêu gam natri clorua để pha thành 500 gam nước muối 20%. Từ dung dịch nước muối trên cần thêm bao nhiêu ml nước để được dung dịhc nước muối 8%. Từ dung dịch nước muối trên cần thêm bao nhiêu gam muối để được dung dịch nước muối 32%. b) Bia 5 độ, rượu Bàu Đá 70 độ. Một người uống hết 5 lon bia có thể tích 330ml thì tương đương với lượng cồn người đó uống bao nhiêu ml rượu? Câu 5. Tính pH của các dung dịch sau: a. HNO 3 0,1M. b. HNO 3 10 -8 M. c. KOH 0,2M. d. KOH 10 -8 M. e. CH 3 COONa 0,1M. f. NH 4 Cl 0,1M? Cho biết Ka (CH 3 COOH) = 1,75. 10-5 , Ka(NH 4 + ) = 5,6.10 -10

Mình đang cần gấp. Cảm ơn các bạn nhé.

HUYNH NHAT TUONG VY
HUYNH NHAT TUONG VY 30 tháng 7 2019 lúc 16:19

Gọi số hạt proton,electron và notron là p,e,n

Mà p=e

➝p+e=2p

Theo đề bài ta có hệ: 2p+n=36

2p=2n

⇒p=12 và n=12

Vậy điện tích trong hạt nhân là 12+

Tham khảo!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN