Bài 12. Sự nổi

Ngọc Hằng Nguyễn

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có tiết diện S=40cm2, chiều cao h=10cm, có khối lượng m=160g

a/ Thả khối gỗ vào nước, tìm chiều cao của phần gỗ nổi trên mặt nước. Cho khối lượng riêng nước là D0=1000kg/m3

b/Bây giờ khối gỗ được khoét 1 lỗ hình trụ ở giữa có tiết diện ΔS=4cm2, sâu Δh và lấp đầy chì có khối lượng riêng D2=11300kg/m3. Khi thả vào trong nước người ta thấy mực nước bằng với mặt trên của gỗ. Tìm độ sâu Δh của lỗ.

Nguyễn Như
16 tháng 10 2019 lúc 15:52
https://i.imgur.com/KzlJubE.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Như
16 tháng 10 2019 lúc 15:52
https://i.imgur.com/L1VRFbc.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN