Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Thu Hien Tran

B1: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC =30 độ. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MC=2MB. Biết AM=\(\sqrt{13}\) Tính độ dài AC


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN