Ôn tập: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

tthnew

Tìm đk của x để biểu thức sau có nghĩ và biểu diễn tập hợp đk của x trên trục số:

\(A=\sqrt{1-x}+\sqrt{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}\)

tthnew
tthnew 25 tháng 7 2019 lúc 18:23

Em cần cả hai phần luôn ạ, nhìn bài này lạ quá :(

Bình luận (0)
tthnew
tthnew 25 tháng 7 2019 lúc 18:29
Bình luận (0)
Trần Thanh Phương
Trần Thanh Phương 25 tháng 7 2019 lúc 20:20

ĐKXĐ: \(\left\{{}\begin{matrix}1-x\ge0\\\left(x-1\right)\left(x+2\right)\ge0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\le1\\\left[{}\begin{matrix}x\le-2\\x\ge1\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

TH1: \(\left\{{}\begin{matrix}x\le1\\x\le-2\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow x\le-2\)

TH2: \(\left\{{}\begin{matrix}x\le1\\x\ge1\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow1\le x\le1\)

Vậy...

Bình luận (10)
tthnew
tthnew 26 tháng 7 2019 lúc 19:18
Bình luận (6)
lê thị hương giang
lê thị hương giang 26 tháng 7 2019 lúc 22:21

Ôn tập: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN