Bài 2. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị

Trinh Thi Huong

Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl có NTK TB là 35.5 Tính số nguyên tử đồng vị Cl trong 3.65g HCl

Võ Thị Hoài
24 tháng 7 2019 lúc 22:05
https://i.imgur.com/nfKXh0L.jpg
Bình luận (0)
Lương Minh Hằng
24 tháng 7 2019 lúc 22:15

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN